Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Edukacja,  Edukacja przedszkolna,  Edukacja wczesnoszkolna,  Gry i zabawy,  Gry i zabawy na dworze,  Książki,  Książki dla dzieci,  Przyroda pod lupą,  Strefa Rodzica,  Wycieczki rodzinne

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy – wspólna wycieczka szkolna

6 października klasy 0-2 SP W Nowogrodzie miały zorganizowaną wycieczkę do Parku Krajobrazowego w Górznie. Zgłosiłam się na ochotnika do pomocy i sfotografowania. Są to wielkie obszary Parku, rezerwatów przyrody i przepięknych terenów. Mieliśmy do tego cudowną panią, która Nas oprowadziła po parku.

Kilka słów o Parku

Utworzony w 1990 r. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 27.764 ha na pograniczu województw: kujawsko-pomorskiego (13901 ha), warmińsko-mazurskiego (8633 ha) i mazowieckiego (5230 ha). W jego skład wchodzą tereny gmin: Bartniczka (dawniej Grążawy) (1440 ha), Brzozie (1710 ha), Górzno (7743 ha), Lidzbark Welski ( 8633 ha), Lubowidz (5230 ha) i Świedziebnia (3008 ha).

Administracyjny podział terenów Parku jest w dużej mierze odbiciem przebiegających tu granic makro i mikroregionów: morfologicznych, hydrograficznych, przyrodniczych, geobotanicznych i florystycznych.

Rzeźba terenu obszarów Parku ukształtowana została przez lodowiec ostatniego zlodowacenia, który tu osiągnął swój punkt zwrotny, dzięki czemu obserwujemy tak zróżnicowane formy geomorfologiczne charakterystyczne dla krajobrazu młodoglacjalnego: od kemów, drumlinów i ozów przez pagórki i wzgórza morenowe, wysoczyzny morenowe, rynny subglacjalne i zagłębienia wytopiskowe aż po zajmujące południową cześć Parku równiny sandrowe. Te formy na przemian wklęsłe i wypukłe – nadają krajobrazowi charakter miejscami zbliżony do podgórskiego. Dwie rzeki Brynica i Górzanka przecinające obszar Parku z południa na północ zasilane są wodami z licznych źródlisk. Stosunkowo nieliczne jeziora zachwycają swym naturalnym pięknem wynikającym z położenia w głębokich dolinach lub wśród mieszanych lasów.

Administracją lasów na terenie Parku zajmują się trzy nadleśnictwa: Brodnica, Lidzbark i Skrwilno.

Poprzecinane niewielkimi enklawami łąk i pól oraz dolinami rzecznymi lasy zachowały zbliżony do naturalnego charakter (skład drzewostanów, runa leśnego).

W północnej części Parku, gdzie wysoczyznę morenową pokrywają żyzne gleby brunatnoziemne rosną lasy liściaste – grądy i mieszane, natomiast na południu, gdzie piaszczysty sandr dostarcza mniej składników pokarmowych przeważają bory sosnowe. W zagłębieniach terenu i dolinach rzecznych wykształciły się gleby bagienne i pobagienne z charakterystyczną dla nich formacją lasów: olsami i łęgami.

My rozpoczęliśmy swoją wędrówkę od Ekoczaru w Czarnym Bryńsku. W środku lasów, malowniczym miejscu mieści się baza terenowa.
To fragment ze strony Parku.
Na początku dzieciaki zostały podzielone na grupy, każda miała swoją teczkę i co rusz mieli zadania do rozwiązania. A żeby dobrze rozwiązać trzeba było uważnie słuchać co pani przewodniczka mówi.
 Górznieński Park Krajobrazowt
Górznieński Park Krajobrazowt
Trzeba zacząć od podstaw żeby móc dalej ruszyć. Poniżej rzeźba przedstawiająca świętego Franciszka z Asyżu, który uznany jest za patrona ekologii i ekologów, więc nie mogło go tu zabraknąć. Nad nim zaś para żurawi, które są symbolem parku.
Górznieński Park Krajobrazowy
Górznieński Park Krajobrazowy
Te dzieci, które zapamiętały tę wiedzę otrzymały pocztówki z wizerunkami ptaków. Ruszyliśmy dalej. Przymrozek tego ranka dawał się we znaki, ale nie daliśmy się mu! Kolejnym punktem była historia jeziorka Tabółka. O głębokości 6,5 metra, kryje w sobie coś…

Górznieński Park Krajobrazowy

Przewodniczka mówiła o krzyżu, który minęliśmy. A oto i on.

Górznieński Park Krajobrazowy
Górznieński Park Krajobrazowy

Frajdą były tropy zwierząt. A dzieciaki starały się przekonać panią że to one maja rację mówiąc ze to ślady zupełnie innego zwierzęcia niż mówiła pani. Śmiechu co nie miara.
Rozpoznawaliśmy również drzewa, rozwiązywaliśmy rebusy, pomagaliśmy żukom, szukaliśmy tropów zwierząt, ptaków a także znaleźliśmy dziuple dzięcioła.

Górznieński Park Krajobrazowy

 Górznieński Park Krajobrazowy
Górznieński Park Krajobrazowy
Górznieński Park Krajobrazowy
Górznieński Park Krajobrazowy

Górznieński Park Krajobrazowy

Dzieciaki energia roznosiła przez cały czas, były wszystkiego ciekawe, dotknąć, wejść, czasem i na panią by lepiej zobaczyć 🙂

Czas tam spędzony minął bardzo szybko, mimo że chodzenia było na prawdę dużo mam wrażenie że dzieciakom i tak było mało. Po długim spacerze czekało na nas ognisko i gra w piłkę. Chłopcy nie mogli się oprzeć i rozegrali krótki mecz.
Przy bazie również można poczytać ciekawe informacje na temat lasu, jezior czy zwierząt.
 Górznieński Park Krajobrazowy
Górznieński Park Krajobrazowy
Górznieński Park Krajobrazowy
Górznieński Park Krajobrazowy
 
Na koniec po podliczeniu punktów pani przewodniczka, przyznała nagrody książkowe o przyrodzie. Adaś był w grupie która zyskała największą liczbę punków więc otrzymał takie książeczki, a ja otrzymałam pakiet dla nauczycieli.
Dzieciaki dużo się dowiedziały podczas tej wycieczki, a czas spędzony na długim spacerze pozytywnie wpłynął na nich. W końcu ruch to zdrowie, a te tereny są najczystsze w całej Polsce.
Wycieczka Adasiowi się tak podobała, że w domu zaraz rozłożyliśmy mapę i szukaliśmy miejsca gdzie byliśmy, gdzie znajdują się rezerwaty przyrody, ścieżki rowerowe i piesze. Mapa go po prostu zafascynowała.
Warto odwiedzić park ponieważ to wspaniałe miejsce, pełne flory i fauny. Orły, wilki, myszołowy, jelenie, sarny, dziki to tylko część tego co można tam spotkać ( albo unikać :))
Jeśli macie okazję zobaczcie zielone płuca Polski!
Bardzo dziękuję pani przewodniczce za wspaniałą lekcję przyrody!
Górznieński Park Krajobrazowy
Górznieński Park Krajobrazowy
Górznieński Park Krajobrazowy
Górznieński Park Krajobrazowy
Górznieński Park Krajobrazowy
Górznieński Park Krajobrazowy
Górznieński Park Krajobrazowy

Zafiksowana na punkcie dziecięcej radości i rozwoju mama na pełen etat. Z książką pod pachą wymyśla, tworzy, pisze i czyta. Wolne chwile spędza na wyszukiwaniu inspiracji i rozmyśla co tu zmalować.