Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna czyli formy edukacyjne dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Nauka pisania, czytania i inne zabawy rozwojowe